Billeder

» Vis alle     «Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste»     » Lysbilledshow

Indlæser...

Ludvig Weis

Aarhus Stifttstidende 15 nov 1809
Sidstafvigte 7de Novbr. behagede det Livets og Dødens Herre fra dette Livs Møie til sin evige Hvile at bortkalde min elskelige, kiære Mand Luvig Weis, i en Alder af 79 Aar og 4 Uger. I 56 Aar var han Borger og Feldbereder her i Byen. I de 23 Aar, i hvilke han vandrede med mig her i et kierligt Ægteskab, var han mig en fornuftig Raadgiver og en trofast Ægtefælle, og vore fælles Børn 2 Sønner og 1 Datter en kierlig og omhyggelig Fader. Vi velsigne derfor hans Minde, og føle dybt hans Savn, forvissede om, at enhver, som kiendte hans Gudhengivenhed, hans Stræbsomhed og retskafne Vandel, vil deltage i vor bedrøvelse over hans Bortgang, i hvilken blot den Tanke kan trøste os: Vi sees igien. Aarhuus, den 11te Novbr. 1809
Ane Pedersdatter.


FilnavnAarhus Stifttstidende 15 nov 1809.JPG
Filstørrelse92.05k
Størrelse725 x 513
Knyttet tilPeder Nielsen

» Vis alle     «Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste»     » Lysbilledshow