Billeder

» Vis alle     «Forrige «1 ... 6 7 8 9 10     » Lysbilledshow

IndlĂŚser...

Opraab!

For godt 2 Aar siden skete der fra vor lille Ø et Opraab om hjÌlp i Anledning af, at 6 af vore Fiskere fandt deres Død under deres Gerning paa Fjorden. Dette Opraab blev besvaret sÌrdeles imødekommende med Pengegaver fra hele Landet.
Nu har en ny Hjemsøgelse ramt Fur, idet 3 af vore Fiskere den 3. Marts d. M. er forulykket i Nissum Bredning ved Lemvig, nemlig Carl Hansen, Kristen Sørensen og Jens Bak. De to førstenÌvnte, der begge sad i smaa kaar, var gifte. Carl Hansen efterlader sig 5 Børn under 10 Aar, Kristen Sørensen var Barnløs, Jens Bak ugift.
Da de to Enker er ude af stand til at forskaffe sig det nødvendige til deres underhold, er vi undertegnede, der er nøje bekendt med deres Forhold og kan anbefale dem paa det bedste som vÌrdige og trÌngende til hjÌlp, traadt sammen med ønsket om at maatte kunne rÌkke dem en hjÌlpende haand i form af en Indsamling af Pengegaver, som vi tÌnker os tilvejebragt dels ved en almindelig Indsamling over hele Furland, dels ved at henvende os om Bistand fra saadanne Mennesker udenfor Fur, der har Hjerte for NÌstens Nød og Savn.
Med Hjertelig Tak vil enhver af os undertegnede modtage de Gaver som maatte blive os tilsendt i nÌvnte Øjemed, og fordele dem efter bedste Skøn.

Fur, den 17. Marts 1913

A. Nyborg, SogneprÌst Daniel Jensen, Gaardejer P.J. Jensen, Købmand
Søren Christian Jepsen, Fiskerriforeningens Formand R. Abildtrup, LÌrer Christen Christensen, Fisker
Anders Graversen, Gaardejer Peder Jensen, Boelsmand Jens Christensen, Gaardejer
Anders Sørensen, Snedker Søren Christian Nielsen, Fisker


Filnavn27. marts 1913.JPG
Filstørrelse87.23k
Størrelse600 x 603
Knyttet tilJens Jensen, Bak

» Vis alle     «Forrige «1 ... 6 7 8 9 10     » Lysbilledshow